Kafa štiti mozak

Istraživači Univerziteta Indijana identifikovali su 24 jedinjenja koja povećavaju proizvodnju posebnog enzima u mozgu koji sprečava "zaplitanje" proteina, jedan od uzroka neurodegenerativnih bolesti. Jedno od najefikasnijih među njima je i kofein.

"Pogrešno savijeni proteini" su povezani sa neurodegenerativnim bolestima kao što su Alchajmerova, Parkinsonova, Hantingtonova bolest i Lu Gerigova bolest. Istraživači sa Univerziteta Indijana su otkrili da jedan enzim, nazvan NMNAT2, sprečava nastanak proteina iz te grupe, nazvanog tau protein, koji se u procesu starenja nagomilava u mozgu u vidu naslaga. Da bi utvrdili koje supstance podstiču proizvodnju tog enzima sa preventivnim dejstvom protiv degenerativnih oboljenja mozga, istraživači su ispitali preko 1280 supstanci, ukjučujući i neke od lekova koji su u upotrebi. Utvrđeno je da 24 od njih imaju potencijal da povećaju proizvodnju NMNAT2 enzima, dakle, da zaštite mozak od degenerativnih promena. Jedna od tih supstanci, među najefikasnijima, bio je i kofein.
Da bi potvrdili taj efekat kofeina, istraživači su davali kofein miševima specijalno odgajenim da proizvode manje enzima NMNAT2. Usled toga, ovi miševi su počeli da proizvode iste nivoe ovog zaštitnog enzima kao i normalni miševi.
Interesantno je da je još jedna supstanca koja podstiče proizvodnju zaštitnog enzima NMNAT2 u mozgu, mada nije imala tako snažno delovanje kao kofein, bila i retinoinska kiselina, oksidovani oblik vitamina A.


Istraživanje je objavljeno u časopisu Scientific Reports.