Uz kafu se bolje radi

Novo istraživanje pokazuje da pijenje kafe tokom poslovnog sastanka ne samo da podiže produktivnost, već i doprinosi da timski rad bude uspešniji.

Istraživači sa Ohajo državnog univerziteta i Univerziteta Kalifornija su objavili svoja otkrića o kafi u Časopisu za psihofarmakologiju. Za razliku od većine prethodnih istraživanja koja su se bavila efektima kafe na pojedinca, novo istraživanje se bavi uticajem kafe na timove i poslovno okruženje.
Istraživanje je pratilo ispitanike koji nisu pili kafu dan pre istraživanja, a zatim su nakon prve kafe na dan istraživanja imali 30 minuta napornog intelektualnog rada (diskuksija o određenoj temi). Kontrolna grupa je pila kafu nakon debate. Oni koji su pili kafu pre debate davali su pozitivnije procene, kako o sebi, tako i o učesnicima u debati.
Drugog dana istraživanja, svi ispitanici su pili kafu pre debate, ali je polovina ispitanika dobila kafu bez kofeina. Na kraju debate, svi učesnici koji su pili običnu kafu rekli da su „budniji, svesniji i fokusiraniji“ i davali su slične pozitivne karakteristike sebe i grupe. To, međutim, nije važilo za grupu koja je pila kafu bez kofeina.
„Pretpostavljamo da kada su ljudi budniji i pažljiviji vide da kao pojedinci i kao grupa više doprinose poslu, što im daje pozitivniji stav“, kaže koautor istraživanja Amit Sing, doktorant na Biznis koledžu Ohajo državnog univerziteta. Takođe, naučnici su otkrili da su se ispitanici koji su pili običnu kafu doslednije držali teme i da su bili spremniji da sa istim članovima grupe ponovo rade u budućnosti (u odnosu na grupu koja je pila kafu bez kofeina).
Naravno da se ne može reći da je kafa univerzalni lek za međuljudske odnose (pa i konflikte) na radnom mestu, ali istraživanje ipak sugeriše da fokus i pažnja koji dolaze ispijanjem kafe mogu da pomognu da poslovni sastanci budu produktivniji i da proteknu u boljoj atmosferi.

 

B. Soldatović