Po pisanju turskog hroničara Ibrahima Pečevija (1642 g.), prva kafana na svetu otvorena je 1555. godine u Carigradu (današnji Istanbul). U Evropi se kafa pojavila po prvi put van Osmanskog carstva u 17. veku. Otvoreni su kafei i brzo su postali popularni. Prvi kafe u Evropi otvoren je u Veneciji 1629. godine, zahvaljujući trgovini Venecije sa Osmanlijama.

U medijima kruži podosta neutemeljenih tvrdnji koje se tiču obične kafe i kafe bez kofeina. Nažalost, istina je da se kafa bez kofeina uglavnom pravi od starih i nekvalitetnih zrna i obično je jako pržena, tamna, da bi se maskirao loš ukus.