Šta kažete na kafu bez hemikalija?

Organska kafa je kafa proizvedena bez dodavanja veštačkih hemijskih supstanci, kao što su određeni aditivi ili neki pesticidi i herbicidi, što čuva zdravlje korisnika. Za razliku od toga, konvencionalno gajena kafa spada u hemijski najviše tretirane artikle.

U proizvodnji kafe koristi se dosta hemikalija, ali su najčešća đubriva na bazi sintetičkog petroleja koja uništavaju plodnost tla i prodiru u lokalne rezerve vode. Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) upozorava da su 30% insekticida, 60% herbicida i 90% fungicida kancerogeni, ili da izazivaju rak. Pesticidi i ostale hemikalije koje se koriste u konvencionalnoj proizvodnji nagomilavaju se u telesnim masnoćama i nanose štetu nervnom i reproduktivnom sistemu. Te hemikalije mogu da poremete funkcionisanje endokrinog sistema (hormona) i imuno sistema. Što se tiče dece, pesticidi i ostale hemikalije koje se koriste u poljoprivvredi su povezane sa abnormalnostima u ponašanju i razvoju. Ako koristite organsku kafu, eliminišete zdravstvene rizike koje konvencionalna kafa nosi.