maunt hagen decafMount Hagen organska instant kafa bez kofeina je 100% napravljena od zrna kafe sa Papue Nove Gvineje, koja spada u najbolje regione za gajenje kafe u svetu. Ova kvalitetna kafa se uzgaja na tradicionalan način i bere ručno. Pažljiva obrada čuva aromu ove retke kafe. U proizvodnji te instant kafe koriste se samo sveža zrna organski gajene kafe arabike koja potiču sa velikih nadmorskih visina. Organska instant kafa Mount Hagen ima etiketu Fairtrade (poštena trgovina). Proizvedena je metodama organske proizvodnje od biljaka koje su gajene na velikim visinama u svom prirodnom okruženju, čime se doprinosi očuvanju prirodnih ekosistema.Na plantažama radnici imaju odlične uslove rada, a proizvođač deo profita ulaže u lokalne zajednice (Fairtrade).

kafa mlevena 300x300

Mount Hagen instant kafa je 100% napravljena od zrna kafe sa Papue Nove Gvineje, koja spada u najbolje regione za gajenje kafe u svetu. Ova kvalitetna kafa se uzgaja na tradicionalan način i bere ručno. Pažljiva obrada čuva aromu ove retke kafe. U proizvodnji te instant kafe koriste se samo sveža zrna organski gajene kafe arabike koja potiču sa velikih nadmorskih visina. Organska instant kafa Mount Hagen ima etiketu Fairtrade (poštena trgovina). Proizvedena je metodama organske proizvodnje od biljaka koje su gajene na velikim visinama u svom prirodnom okruženju, čime se doprinosi očuvanju prirodnih ekosistema.Na plantažama radnici imaju odlične uslove rada, a proizvođač deo profita ulaže u lokalne zajednice (Fairtrade).